تصویری جالب از ستاره فوتبال با «پابند ردیاب» پس از آزادی مشروط از زندان/عکس