تصویری جالب از ستاره فوتبال با «پابند ردیاب»/ از زندان به عمارت ۵ میلیون پوندی!