قتل جوان تهرانی به شیوه سریال وایکینگ ها / در اینستاگرام قاتل کری خوانی کرده بود