صادرات و تولید نفت عربستان به بالاترین رقم از آوریل 2020 رسید