شهرخبر

فیلم/ توصیه پلیس راهور به رانندگان مسیرهای برفی

برف نمایه

از سفرهای غیرضروری خودداری کنید و در صورت ضروری بودن سفر، از سلامت خودرو اطمینان حاصل کنید.