شهرخبر

مار کبری سه متری در آشپزخانه!+ویدئو

تلاش مارگیر برای گرفتن یک مار کبری سه متری و بیرون کردن آن از آشپزخانه‌ی یکی از خانه‌های تایلند را ببینید.

مار کبری سه متری در آشپزخانه!+ویدئو

مار کبری سه متری در آشپزخانه!

تلاش مارگیر برای گرفتن یک مار کبری سه متری و بیرون کردن آن از آشپزخانه‌ی یکی از خانه‌های تایلند را ببینید.

این خانواده وقتی با این مار مواجه شدند، فرار کردند و برای درخواست کمک با مسئولین مربوطه تماس گرفتند.

بعد از حدود یک ربع، افراد اعزام‌شده موفق شدند مار را بدون این که به کسی آسیبی بزند، از این خانه خارج کنند.

 

 

منبع: 55 آنلاین