این سازمان به تازگی گزارشی از وضعیت ثروتمندان و فقرای جهان منتشر کرده و در آن گفته همه‌گیری کرونا، ثروتمندان را ثروتمندتر کرده‌است.

براساس این گزارش، مجموع ثروت ۱۰ فردِ ثروتمندِ جهان از مارس ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شده‌است. اما در این بین، ۱۶۰ میلیون نفر به جمعیت فقرای جهان که روزانه کمتر از ۵ دلار و ۵۰ سنت درآمد دارند، افزوده شده‌است.