شهرخبر

با پیگیری رژیم صهیونیستی:

مجمع عمومی سازمان ملل با انکار هولوکاست مخالفت کرد

مجمع عمومی سازمان ملل با انکار هولوکاست مخالفت کرد

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در محکومیت انکار هولوکاست تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اجماع قطعنامه‌ای را در مورد اقدام علیه انکار هولوکاست تصویب کرد.

در این قطعنامه ادعا شده است که یادآوری هولوکاست یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای جلوگیری از اقدامات بعدی نسل کشی است.

براساس این قطعنامه، مجمع عمومی بدون هیچ گونه قید و شرطی هرگونه انکار هولوکاست را به عنوان یک رویداد تاریخی رد و محکوم می‌کند. در این قطعنامه آمده است: «از همه کشورهای عضو می‌خواهیم که بدون هیچ گونه قید و شرطی هرگونه انکار یا تحریف هولوکاست را به‌عنوان یک رویداد تاریخی، به طور کامل یا جزئی، یا هر گونه فعالیت در این راستا را رد کنند.»

به نظر می‌رسد تصویب این قطعنامه با پیگیری نماینده رژیم صهیونیستی انجام شده و این در حالی است که بسیاری اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و کوچ اجباری در برخی مناطق این کشور را مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌دانند.