دیداری که بیش از سه ساعت طول کشید و درباره جزییات مهمی دو رییس جمهور باهم صحبت کردند.

 وزیر اقتصاد در پایان این دیدار خبر از توافق بر سر سرعت بخشیدن به پروژه‌های خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری داد.

وزیر نفت هم از امضای سندهای مهمی در حوزه نفت و گاز و انرژی در پایان این دیدار خبر داد.