فیلم/ خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه