وقتی هویج خوردن ستاره فوتبال جنجال به پا می کند + ویدیو