شهرخبر

لطف بزرگ طالبان به اقتصاد ایران

لطف بزرگ طالبان به اقتصاد ایران

لطف بزرگ طالبان به اقتصاد ایران مورد توجه رسانه های داخلی قرار نگرفته است.

ب️ه گزارش تحریریه، لطف بزرگ طالبان به اقتصاد ایران با آزادسازی آب سد کمال خان به سمت ایران مورد توجه رسانه های داخلی قرار نگرفته است که عجیب به نظر می رسد. 

کارشناسان پیش بینی می کنند که از ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده آب رهاسازی شده از سد کمال خان، وارد خاک ایران شود که اثر مستقیم بر کشاورزی سیستان خواهد داشت. 

 مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان در این باره گفت: پیش بینی می شود با حجم آبی که به سمت ایران حرکت می کند بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت دیگر آب رهاسازی شده از سد کمال خان وارد خاک ایران شود. آن چیزی که توافق شده است این است که این جریان تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که حق آبه ایران به طور کامل پرداخت شود.

این اقدام طالبان درحالی در حال انجام است که دولت اشرف غنی خواهان تبادل آب و نفت شده بود و کشور ایران را دزد نامید! که با سکوت دولت حسن روحانی همراه بود. 

پایان/