ریزش مو را در شب با این گیاه درمان کنید+ درمان همزمان دیابت