شهرخبر

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: سویه اومیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور خواهد شد.

حجم ویدیو: 1.88M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00