شهرخبر

مادری ۹۰ ساله میهمان برنامه "نفس" شد و فلورا سام از او خواست در مقابل دوربین با همسرش صحبت کند.