عکس جنازه مرد تهرانی در فرودگاه مهرآباد / سوزوکی له اش کرد