وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می‌گوید که حجاب یک حکم قرآنی است، مسلمان با حکم قرآن مخالفت نمی‌کند و کسی که با حجاب مخالفت می‌کند او با حکم قرآن و پیامبر مخالفت می‌کند.

هرات تایمز نوشت: وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از زنان خواسته است که با تحریک بیگانگان، اشتباه نکنند.

این در حالی‌ست که امروز شماری از زنان در یک اعتراض خیابانی در کابل، خواهان لغو قانون‌های اجباری به‌شمول حجاب «چادری» شدند. آنان می‌گویند برقع حجاب اسلامی و فرهنگ افغانستانی نیست و بر سر نخواهند کرد.

اعتراض امروز زنان توسط طالبان به خشونت کشیده شد و بر سر و صورت زنان گاز اشک‌آور پاشیده شده و تجمع زنان بر هم خورد.