این موضوع علاوه بر اینکه با روندهای طبیعی بازار همخونی ندارد (در واقع  معمولا قیمت تهران از فردایی و سلیمانیه پایین‌تر بوده) با جو مثبت خبری در بازار نیز همخوانی ندارد. مشروح دلایل اتفاق کم سابقه در بازار ارز را در گزارش زیر بخوانید:
شبیه سازی توافق موقت ژنو در بازار ارز