پشت پرده دعوت نشدن وریا غفوری به تیم ملی از زبان خودش