شهرخبر

کلیه سالم بدون سنگ داشته باشید / هر روز این عصاره گیاه را مصرف کنید +پاکسازی

کارگر آنلاین | از جمله خواص مفید عرق خارشتر داشتن خاصیت ادرار آوری است که مجاری کلیه و مثانه را ضدعفونی کرده و سموم بدن را دفع می‌کند. عرق خار شتر موجب دفع سنگ کلیه و سنگ مثانه شده و شست‌وشو دهنده‌ی کلیه‌ها است. بنابراین عرق خارشتر برای حفظ سلامت کلیه‌ها مفید است.

خواص درمانی گیاه خار شتر

خبرنگار : محدثه بابامرادی