جزئیات شیوه جدید پرداخت یارانه / اختصاص کارت اعتباری به مردم برای خرید کالا