به گزارش اکوایران؛ شاید در هیچ کشوری به اندازه ایران ماینر حاشیه‌ساز نشد. از خاموشی‌ها گرفته تا واردات و قاچاق ماینر در ماههای گذشته سر تیتر اخبار رسانه‌ها بوده است. بطوریکه متهم ردیف اول خاموشی های پی در پی تابستان را استخراج رمز ارز اعلام کردند. داستانی که یک دفعه شعله ور شد و پس از چند ماه خاموش شد به صورت کلی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ برای ماینرها کاملاً متفاوت از نیمه دوم سال بود.

از سوی دیگر با افزایش تب استخراج رمزارز به کشور شاهد قاچاق دستگاههای ماینر به کشور نیز بودیم. حال پس از چند ماه از گذشت توقیف دستگاههای قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اقدام به تعیین تکلیف ماینرهای توقف شده به ظن قاچاق کرده است.  

بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاههای ماینر به سه گروه  «دستگاههای ماینر محکومیت یافته قطعی قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی»، «دستگاههای که رای برائت برای آنها صادر شده است» و «کالاهایی که مرور زمان موجب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها شده» و تقسیم بندی شده اند و بر اساس این تقسیم بندی برای آنها تصمیم گیری شده است.

براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دسته اول در صورتیکه دستگاه دارای استاندارد و سایر مجوزهای‌ قانونی لازم باشند، براساس مقررات به فروش می رسند. از سوی دیگر در صورتیکه دستگاه‌ها فاقد استاندارد باشند، در بدو امر نسبت به فروش به شرط صادرات اقدام و در صورتیکه در مزایده فروش به شرط صادرات فروش نرفتند، سازمان اموال تملیکی نسبت به امحا فنی آنها اقدام می کند.

برای دسته دوم نیز در دستورالعمل مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، اگر ماینرها دارای استاندارد و سایر مجوزهای قانونی لازم باشند به مالکین آن مسترد می شود و اگر فاقد مجوزهای لازم باشند سازمان تا 3 ماه نسبت به نگهداری ماینرها اقدام و چنانچه مجوزهای لازم از سوب صاحبین کالا ارائه نشود نسبت به ضبظ ماینرها به نفع دولت اقدام می شود.

از سوی دیگر در خصوص اخذ مجوز فروش وفق تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود) نیز اگر دارای استاندارد لازم باشند وفق مقررات بفروش می رسند. همچنین اگر فاقد استاندارهای لازم باشند نسبت به فروش شرط صادرات با امحا فنی آن اقدام می شود.