شهرخبر

خاجی در گفت و گو با نماینده سازمان ملل در امور یمن:

رفع محاصره ظالمانه، مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن است

در ادامه رایزنی های بین المللی ایران در زمینه حل و فصل بحران یمن، مشاور ارشد وزیر امور خارجه امروز با هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن بحث و تبادل نظر کرد.

اعتمادآنلاین|

در ادامه رایزنی های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل و فصل بحران یمن، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه امروز با هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایسنا، در این گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تحولات جدید در بحران یمن به بحث و گفت و گو پرداختند.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت یمن، مردم این کشور هستند، رفع محاصره ظالمانه را مقدمه حل و فصل سیاسی بحران یمن عنوان کرد.

وی همچنین با ارزبابی نقش سازمان ملل در بحران یمن، بی اعتمادی ایجاد شده را حلقه مفقوده پیشرفت مذاکرات دانست و تاکید کرد بازسازی اعتماد باید با اقدامات عملی به ویژه در زمینه امور بشردوستانه همراه باشد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نیز اظهار داشت، در حال حاضر در مرحله ارزیابی نقطه نظرات مختلف است و درصدد است نگرانی گروه های مختلف یمن را در برنامه های آتی خود در نظر بگیرد و در عین حال اولویت های کوتاه مدت خود را در چارچوب اهداف بلندمدت به پیش ببرد.