تمرین نیروهای مردمی اوکراین با اسلحه‌های چوبی برای مقابله با روسیه/عکس