شهرخبر

صدآنلاین : خاطره جالب میرشاد ماجدی از هوادار استقلالی که به خاطر قرمز بودن گوجه فرنگی، ۳۰ سال است که به آن لب نزده را ببینید.