شهرخبر

کرباسچی بستری شد

کرباسچی بستری شد

کرباسچی در بیمارستان بستری شد

غلامحسین کرباسچی  دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با انتشار تصویری از ابتلا خود به کرونا خبر داد.

21231