شهرخبر

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن طالبان افغانستان آلات موسیقی را می‌سوزانند. گفته شده است که این عمل در ایالت پکتیکا که اکثریتی پشتون دارد رخ داده است. در ویدیو صدای گریه نوازندگان و خنده ماموران طالبان شنیده می‌شود.