شهرخبر

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار در شرکت مهندسی نرم افزار تراز پویش آکام

استخدام حسابداری و خدمات مالی تراز پویش آکامشرکت مهندسی نرم افزار تراز پویش آکام جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام