شهرخبر

استخدام کارمند اداری انتشارات در گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی در تهران

استخدام گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلیگروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام