شهرخبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش با بیمه تکمیلی در گروه غذایی سولیکو/قزوین

استخدام گروه غذایی سولیکو (کاله)گروه غذایی سولیکو (کاله) جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام