شهرخبر

استخدام فروشنده در مجموعه فروشگاه هور در اصفهان

استخدام هورمجموعه فروشگاه هور واقع در نظر میانی دارای دو شعب جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام