شهرخبر

استخدام کارشناس منابع انسانی درشرکت صدور خدمات فنی و مهندسی سابیر بین الملل

استخدام صدور خدمات فنی و مهندسی سابیر بین المللصدور خدمات فنی و مهندسی سابیر بین الملل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام