شهرخبر

مردانی که بهشت رفتن بر آنها واجب می شود

بهشت بر این مردان واجب است

کارگرآنلاین| پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر- یا سه خواهر- را تأمین نماید. بهشت برای او واجب می گردد.

به گزارش کارگرآنلاین معروف است که پیامبر اکرم اسلام فرموده اند جهاد از دوش مردی که سه دختر داشته باشد یا خرج سه خواهرش را بدهد برداشته خواهد شد. اما وقتی مسئله را از آن حضرت دقیق تر پرسیدند، مشخص شد که غیر از معافیت صاحبان سه فرزند دختر از جهاد، حتی اگر کسی خرج یک دختر یا خواهرش را هم می دهد، از جهاد معاف خواهد بود.

 «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر- یا سه خواهر- را تأمین نماید. بهشت برای او واجب می گردد.
 مردم از حضرت صلی الله علیه و آله سؤال کردند: اگر دو نفر باشند هم همین ثواب را خواهد داشت؟
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: اگر دو نفر هم باشند همینطور است.
مردم بار دیگر از حضرت صلی الله علیه و آله سؤال کردند: اگر یک نفر باشد چطور؟
حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: حتّی اگر یک نفر هم باشد»
 (الکافی ج ۶ ص ۶ و من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۱ ۴۷۳)

 پیامبر اسلام حتی در حدیثی دیگر از این هم پیشتر رفته و می فرمایند:
«شخصی که نیازهای معیشتی دختر مسلمانی را تأمین نماید. بهشت ارزانی او می گردد»
(عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۹۴)