شهرخبر

تصمیمی برای راهپیمایی ۲۲ بهمن گرفته نشده است

 تصمیمی برای راهپیمایی ۲۲ بهمن گرفته نشده است

استاندار تهران گفت: پیش بینی می شود با توجه به شرایطی که وجود دارد مانعی برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت حضوری وجود نداشته باشد.