شهرخبر

تصاویری از فوران آتش فشان زیردریایی تونگا در اقیانوس آرام

تصاویری از فوران آتش فشان زیردریایی تونگا در اقیانوس آرام

آتشفشان تونگا هونگا در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق جزایر فونوآفوو در اقیانوس آرام قرار گرفته است که در ادامه تصاویری از آن را مشاهده می کنید.