شهرخبر

بهترین راه رسیدن به سعادت فاش شد

کارگرآنلاین| امام جمعه شیروان خطاب به نسل جوان گفت: بهترین راه سعادت، قرار گرفتن در مسیر قرآن و تعالیم دینی است.

به گزارش کارگرآنلاین حجت الاسلام حسین کوثری بهترین فصل زندگی انسان، دوره جوانی است و در آموزه های دینی به گرامیداشت و قدردانی از این فصل مهم بسیار تاکید شده است، اظهار کرد: جوانان باید از نیروی خود در راستای تامین آینده و بهینه سازی عمر خود استفاده کنند. وی ادامه داد: جوان آنچه می تواند با استفاده از نیروی محرکه جوانی در راستای سعادت و خدامحوری و حق طلبی تلاش کند.

وی با بیان اینکه جوانان با حق طلبی، علم آموزی و کسب مهارت های شغلی و کاری با استفاده از تجربیات گذشتگان مسیر رشد و تحقق اهداف خود را زودتر طی می کنند، خاطرنشان کرد: جوانان بدانند بهترین راه سعادت، قرار گرفتن در مسیر دین و قرآن است چرا که دین بهترین تنظیم کننده نظام زندگی است.
امام جمعه شیروان تصریح کرد: هر میزانی که جوان با آموزه های دینی بشتر آشنا شود، راه زندگی را بهتر پیدا کرده و موفقیت بیشتری کسب می کند.

حجت الاسلام کوثری اضافه کرد: نهادهای فرهنگی موظفند بستر قرآن آموزی را برای نسل نوجوان و جوان فراهم آورند زیرا جوانی که با اخلاق دینی، تاریخ گذشتگان و احکام دینی آشنا شود، فضایل اخلاقی را از طریق قرآن درک کرده و به عنوان سرمایه بزرگ برای جامعه محسوب می شود.

وی سه عنصر تهذیب، تحصیل و ورزش را عامل موفقیت جوان در زندگی دانست و خطاب به نسل جوان توصیه کرد: با پیروی و در پیش گرفتن این سه عنصر مهم، آفت های احتمالی پیش رو، جوان را گمراه نمی کند.

امام جمعه شیروان خاطرنشان کرد: امروز نسل جوان کشور با هجمه های فرهنگی متعددی روبرو است و به بیان دیگر روی مین راه می روند و خود جوان نیز باید توجه کند که با توکل بر خدا، معبر امنی را برای خود ایجاد کرده تا از گزند حوادث و هجمه های فرهنگی محفوظ بماند.