شهرخبر

تقویت کننده‌های خوراکی عقل در کلام ائمه(ع)

ائمه کدام غذاها را تقویت کننده‌های عقل می دانند؟

کارگرآنلاین| «بر شما باد کندر زیرا گرمی از قلب را پاک می‌کند همان‌گونه که انگشت عرق را از پیشانی پاک می‌کند، و کمر را تقویت می‌کند و عقل را زیاد می‌کند و ذهن را تیز می‌کند و بینایی را جلا می‌دهد و فراموشی را برطرف می‌کند.»

به گزارش کارگرآنلاین یکی از مشخصه‌های بارز تفاوت انسان از سایر جانداران، نیروی عقل است که انسان با کمک آن سعی می‌کند راه درست چگونه زیستن را بشناسد و با تدبر در مسیر بهره‌مندی و تجربه‌اندوزی برای آخرت توشه برگیرد.

در روایات آمده که عقل مانند چراغی عمل می‌کند که در سر است ولی نور آن در تمام بدن وجود دارد، عقل یعنی قدرت درک، البته اصل لغتش به معنی بندی است که با آن چهارپا را می‌بندند تا هر کاری نکند، و آن را محدود می‌کند، عقل در انسان مانند این بند عمل می‌کند و مانع می‌شود که انسان به دنبال شهوات برود و سبب می‌شود که انسان حدومرزها را رعایت کند .

تقویت کننده‌های عقل

نکته آخر: عقل در زندگی اهمیت بسیار اساسی دارد و دانستن این مسئله که چه عواملی موجب کاهش یا افزایش آن می گردد، گامی بلند در مسیر ارزش دادن به انسانیت، و زندگی عقلانی است.

اگر عقل آدمی زوال یابد انسان نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد و موفقیت او کم می‌شود بنابراین باید همیشه مراقبت از عقل در برنامه خود داشته باشد، عواملی از جمله: هوس رانی و توجه به خواهش های نفسانی، خود پسندی، تکبر، طمع، خشم و غضب، هم نشینی با نادان، گوش ندادن به گفتار صاحبان اندیشه، و شراب خواری و میگساری.... باعث کم شدن عقل می‌شود.

عواملی که در ابتدای این متن آمد می‌تواند در تقویت عقل موثر باشد و باعث افزایش آن گردد.