شهرخبر

امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها در تهران حضوری شد

امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها در تهران حضوری شد

منصوری، استاندار تهران گفت: مقرر شد با رعایت حفظ سلامت و خطوط قرمز رعایت شیوه نامه های بهداشتی، بازگشایی حداکثری مدارس و دانشگاه‌ها در شهر تهران را دنبال کنیم.