شهرخبر

فیلم/ دیدار دو برادر بعد از ۷۴ سال

فیلم/ دیدار دو‌ برادر بعد از 74 سال

دیدار دو برادر که از زمان تجزیه هند و تشکیل کشور پاکستان نزدیک به ۷۴ سال از یکدیگر جدا افتاده بودند.