شهرخبر

تصاویری هولناک از فوران آتشفشان در اقیانوس آرام

تصویری هولناک از فوران آتشفشان در اقیانوس آرام

به‌دنبال فوران آتشفشان زیردریایی «تونگا هونگا» در اقیانوس آرام، برای جزایر در اطراف این منطقه از جمله «تونگا» و «فیجی» و همچنین نیوزیلند هشدار سونامی صادر شد.