شهرخبر

گلایه های دردمندانه گیتی معینی از کنار گذاشته شدن در سریال مهران مدیری غم انگیز است. عجیب به نظر می رسد اگر گروه با او قرارداد بسته بود چرا بدون اطلاع از کار کنار گذاشته شده است؟ اگر هم قرارداد نداشت و آن چند روز در زمره تست بوده باز چرا بدون اطلاع فردی دیگر جایگزین شد. اخلاق رفتار دیگری حکم می کند.