شهرخبر

پنجره مهر؛

رشد تجارت ایران و روسیه

رشد تجارت ایران و روسیه

بررسی وضعیت تجارت ایران و روسیه، نشان می‌دهد که ارزش صادرات ایران به این کشور در ۹ ماه سال جاری، رشد ۵۸ درصدی داشته و همچنین ارزش واردات از روسیه، نیز مشمول رشد ۵۳ درصدی شده است.