شهرخبر

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی؛

رژیم صهیونیستی توانایی برای حمله فراگیر علیه ایران ندارد

رژیم صهیونیستی توانایی برای حمله فراگیر علیه ایران ندارد

اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو یک بیمار روانی است. رژیم صهیونیستی توانایی برای حمله فراگیر علیه ایران ندارد.