شهرخبر

پرواز شگفت انگیز سارها

در این گزارش نگاهی داریم به پرواز گروهی پرندگان سار در آسمان که اشکال مختلفی را خلق می‌کنند.