شهرخبر

فیلم/ سود اجرای تفاهم‌نامه با چین

محاسن اجرای تفاهم‌نامه با چین

پاک‌آیین کارشناس مسائل چین: سند راهبردی ۲۵ ساله با چین حوزه‌های مختلفی از جمله دربخش اقتصادی را پوشش می‌دهد. عمده همکاری مابا چین در ۲۵سال‌آینده در حوزه انرژی، حمل ونقل وترانزیت، تجارت و تکنولوژی است.