شهرخبر

بهنام یوسفی

بارش برف در شهر اراک

شهر اراک نیز همزمان با بارش برف در غرب کشور سپید پوش شد.