شهرخبر

پنجره مهر؛

بارش برف در محور پلنگانه مسیر پاوه-روانسر

بارش برف در محور پلنگانه مسیر پاوه-روانسر

کرمانشاه- بارش برف در محور پلنگانه در مسیر پاوه روانسر تردد خودرویی را سخت کرده و تردد در این مسیرها فقط با زنجیر چرخ میسر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف در محور پلنگانه در مسیر پاوه روانسر تردد خودرویی را سخت کرده و تردد در این مسیرها فقط با زنجیر چرخ میسر است.