تیپ احمدی نژاد هنگام دریافت دکترای افتخاری در ترکیه +تصاویر