شهرخبر

رطوبت های حبس شده در معده را در ناشتا با این گیاه ۵۰۰۰ هزار ساله درمان کنید + رفع کامل وسواس فکری

کارگر آنلاین | برای رفع رطوبت‌های حبس شده در معده افتیمون، آریغون، آمله مقشر از هر کدام ۱۰ گرم، نبات ۲۰ گرم ساییده و هر صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری میل شود.

گیاه افتیمون چه خواص درمانی دارد؟

خبرنگار : محدثه بابامرادی