شهرخبر

ارتباط جام جهانی ۲۰۲۲ با رشد اقتصادی قطر

سازمان آمار و برنامه‌ریزی قطر برای اقتصاد این کشور قیمت هر بشکه نفت را برای سال ۲۰۲۲ در مرز ۵۵ دلار محاسبه کرد با اینحال برگزاری جام جهانی فوتبال در کنار سرمایه گذاری های گوناگون و افزایش قیمت انرژی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قطر را بین ۱.۶ تا ۲.۹ د ...

تحریریه